Elbilar

Snart rullar Thermion ut elbilar på vägarna. Detta är ett steg i riktningen mot en grönare och mer hållbar vardag – något vi aktivt strävar efter i vår dagliga verksamhet. Vi inleder i region Östergötland med Linköping som första ort.

Thermion får en ny grafisk profil

Som en hyllning till Thermions nordiska rötter samt vårt arbete med olika temperaturer, har en ny grafisk profil tagits fram där kulörer och bildspråk domineras av naturnära element och färger. Som en del av detta har även logotyp och vår webbplats uppdaterats. Vid frågor kring vår grafiska profil eller användandet av den, vänligen kontakta info@thermion.se

Thermion stärker organisationen

År 2020 köptes den svenska delen, NS Norisol Sverige AB, av Mimir Invest och bolaget bytte samtidigt namn till Thermion AB. Med detta var första steget taget till att bli det största och bästa svenska isoleringsbolaget. Vi tar nu ett ytterligare steg mot den visionen genom ett stort antal nyrekryteringar. Främst ligger fokus på industriisolering […]