Teknisk isolering

Teknisk Isolering utgör vår kärnkompetens där vi med vår långa erfarenhet erbjuder professionella och högkvalitativa lösningar inom både VVS och industri. 

Vårt erbjudande

Vi arbetar med all typ av isolering och plåtarbeten inom både VVS och industri, vid alla typer av temperaturer och applikationer. Vi kan

  • Industrirörsisolering
  • Isolering av tankar och cisterner
  • Isolering av pannor
  • Isolering av processkomponenter
  • Rörisolering
  • Ventilationsisolering
  • Madrasstillverkning och madrassisolering
  • Plåtbeklädnader
  • Övriga specialuppdrag och specialapplikationer
Teknisk Isolering
Teknisk Isolering

Isolermaterial

Det är viktigt att man nyttjar rätt isolermaterial i rätt sammanhang ur teknisk, funktionsmässig och prismässig synvinkel. Vi är vana att arbeta med alla typer av isolermaterial och applikationer inom både processindustri och VVS, såsom värmeisolering, kylisolering, ljudisolering, brandisolering och madrassisolering.

Ytbeklädnader

Det är ofta nödvändigt med en ytbeklädnad utanpå isoleringen både för en ökad hållbarhet och eventuella tekniska krav, hygienkrav, yttre omständigheter och inte minst även av estetiska skäl. Vi kan alla former av material till ytbeklädnad såsom plastplåt, stålplåt, aluminiumplåt, rostfri plåt, lackad plåt mm. Plåtdetaljerna tillverkar vi med stor precision i vår plåtverkstad som är utrustad med en toppmodern maskinpark för tunnplåtsbearbetning.

Madrass 1

Madrassisolering

Vi skräddarsyr madrasser enligt våra kunders behov och önskemål. De måttanpassas till montageplatsen och medför stora fördelar vid underhållsarbeten då de är lätta att demontera och återmontera vid åtkomst och service av till exempel ventiler eller andra processkomponenter.

Branschstandarder

Vi är vana och väl förtrogna med att arbeta enligt branschstandarder såsom SSG, AMA och branschstandard för teknisk isolering.

I AMA har det länge funnits standardiserade isolerserier och isolertjocklekar beskrivna som utgångspunkt för projektörer och entreprenörer. Sedan AMA16 finns inte längre några tabeller för isolerklasser och isolertjocklekar beskrivna, då flyttades de till RA16, och inte heller i AMA19 finns det beskrivet.

IF – Isoleringsfirmornas förening har därför under våren 2020 tagit fram en branschstandard för teknisk isolering, BTI, som omfattar både vs och ventilation. I den introduceras isoleringsklasserna R0-R7 för rör och V0-V6 för kanaler.

Har du funderingar kring denna, tveka inte att kontakta oss!

Madrass 2
94434f1a4040b9903019091e9ae10a321

Fördelar med korrekt utförd isolering

En effektiv värme eller kylisolering ger snabbt ekonomiska vinster. Återbetalningstiden på investeringar i teknisk isolering är överraskande kort och de ger även stora miljövinster där CO2 utsläpp kan reduceras väsentligt. Valet av isoleringsmaterial varierar alltefter uppdragets natur, mediets och omgivningens temperatur samt var anläggningen är lokaliserad. Det kan handla om rörinstallationer, kylrum, ventilation, kylanläggningar, fartyg, tankparker, mm.

Läs mer