Historia

Thermion: ett fantastiskt tillväxt-äventyr under 40 år

Thermion har sitt ursprung i Norisol A/S som startade i Boeslunde 1. maj 1977 av Bent Mortensen. Planen då var att företaget skulle vara en liten lokal isoleringsverksamhet med 20-25 anställda, och att dessa skulle arbeta mot de lokala kraftverken och raffinaderierna i Skælskør och Kalundborg.

Verksamheten fick dock snabbt växtvärk och inom kort hade vi en personalstyrka av omkring 100 personer och marknaden omfattade hela Danmark. Lokalerna blev således för små och vi valde att flytta till nya och större lokaler på Industrivej 33 i Skælskør.

Verksamheten växte sedan kraftigt under 80- och 90-talet och ett antal förvärv av företag i Danmark, Sverige och Norge genomfördes. Därmed blev Norisol en betydande aktör på den skandinaviska marknaden med 1200 anställda och en omsättning på över 1 miljard DKK.

2017 blev det norska bolaget sålt och nya investerare köpte Norisol 2018. Då blev Per Christensen, via det familjeägda bolaget MS2 invest, vår huvudägare. Då var vi ca 700 anställda i Danmark och Sverige som arbetar mot marknadsområdena energi, industri, marin och bygg.

2020 köptes den svenska delen, NS Norisol Sverige AB, av Mimir Invest. NS Norisol Sverige AB har i och med det bytt namn till Thermion och separerades från Norisol till ett fristående bolag under 2021. Thermions 175 medarbetare är fördelade på 15-talet kontor från Malmö i söder till Kiruna i norr. Tillsammans med våra nya ägare fortlöper vårt arbete inom VVS, energieffektivisering och industrisektorn och vi fortsätter vår strävan att utveckla och förädla vårt erbjudande efter våra kunders behov och intressen.