Integritet och cookiepolicy

Senast uppdaterad jan 2024

Denna integritetspolicy beskriver Thermion AB:s policy, beläget på Hantverkaregatan 14, Stenungsund 444 32, Sverige, e-post: info@thermion.se, telefon: 0303 72 80 60, angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://thermion.se) (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information enligt denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen undvik att få tillgång till eller använda tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter den tiden kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Mobilnummer

 

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/Promotion
 • Insamling av kundfeedback
 • Support
 • Administrativ information
 • Riktad reklam

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för de ändamål för vilka du har gett samtycke, om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

 

Hur vi delar din information

Vi kommer inte överföra din personliga information till tredje part utan att först inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

 • Annonservice
 • Sponsorer
 • Marknadsföringsbyråer
 • Juridiska enheter
 • Analys
 • Återvinning av betalningstjänster
 • Datainsamling och -behandling

 

Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information vi överför till dem endast för det ändamål den överfördes och inte att behålla den längre än nödvändigt för att uppfylla det angivna ändamålet. Vi kan också lämna ut din personliga information i följande fall: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att genomdriva avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag sammanslås eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

 

Lagring av din information

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutat sina konton eller så länge som vi behöver den för att uppfylla de ändamål för vilka den samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, som att genomdriva rättsliga rättigheter, förebygga bedrägerier, etc. Kvarstående anonym information och aggregatinformation, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat.

 

Dina rättigheter

Beroende på den tillämpliga lagen kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera din personliga data, få en kopia av din personliga data, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (porta) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt gällande lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@thermion.se. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lag. Du kan välja att inte ta emot direktmarknadsföringskommunikationer eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på info@thermion.se. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du kanske inte få tillgång till eller använda tjänsterna för vilka din information söktes.

Cookies 

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår Cookie Policy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och därmed kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

Klagomål/dataskyddsombud

Om du har några frågor eller farhågor om hanteringen av din information som finns hos oss kan du e-posta vår Dataskyddsombud på Thermion AB, Hantverkaregatan 14, e-post: info@thermion.se. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med tillämplig lag.