Thermion stärker organisationen

År 2020 köptes den svenska delen, NS Norisol Sverige AB, av Mimir Invest och bolaget bytte samtidigt namn till Thermion AB. Med detta var första steget taget till att bli det största och bästa svenska isoleringsbolaget.

Vi tar nu ett ytterligare steg mot den visionen genom ett stort antal nyrekryteringar. Främst ligger fokus på industriisolering och förstärkning i de norra delarna av landet, där det krävs lokal närvaro för att kunna betjäna våra befintliga och nya kunder inom alla planerade och pågående investeringar. Thermion är nu starkt rustade för alla typer av industriell isolering såväl som HVAC isolering från Kiruna i norr till Malmö i syd. Vi har en samlad erfarenhet som är svår att slå och vi har alla ett ”brinnande” intresse för energibesparande åtgärder.

Ledning

För att stärka upp bolagets ledning så välkomnar vi ny CFO Lars Öberg och ny inköpschef Robert Nordin till Thermion, båda med bred erfarenhet inom respektive område

Kiruna

En helt ny avdelning med två tjänstemän och fem fastanställda kollektivare har precis slagit upp portarna. Totalt sysselsätter avdelningen redan uppemot 30 montörer genom anlitande av underentreprenörer. I skrivande stund siktar vi bokstavligen högt och planerar genomförandet av ett spännande arbete på Kebnekaises basstation.

Vi hälsar Mikael Tiensuu och Mattias Tiensuu med personal välkomna till Thermion!

Örnsköldsvik

Den befintliga avdelningen stärks ytterligare med fyra tjänstemän och tio kollektivare.

Kjell-Gunnars team fokuserar på HVAC, Keijo arbetar med närliggande industri inklusive väggelement och plåtbeklädnad av byggnader. Kent och Linus arbetar både lokalt och rikstäckande.

Vi hälsar Kent Westerlund, Linus Dahlberg, Keijo Korvala, Kjell-Gunnar Ehn med personal välkomna till Thermion!

Sundsvall

Detta är liksom Kiruna en ny avdelning inom Thermion. I trevliga lokaler med flera nyinköpta maskiner har vi nu öppnat upp verksamhet med en tjänsteman och tio kollektivare. Alla har redan full sysselsättning och ser mycket ljust på framtiden.

Vi hälsar Mattias Uppling med personal välkomna till Thermion!

Örebro

Örebroavdelningen stärks med ännu en värmlänning och möjligheten att betjäna fler kunder i regionen ökar. Rolf har stor erfarenhet inom teknisk isolering och dessutom stort kunnande inom isolering av ackumulatortankar och cisterner.

Vi hälsar Rolf Pettersson välkommen till Thermion!

Stenungssund

Det var absolut inte grönare gräs på andra sidan!

Efter en avstickare till annat isoleringsbolag gjorde Daniel snabbt bedömningen att det var både roligare och lättare att arbete serviceinriktat mot kunderna i Thermions namn . Daniel är lika trygg inom industri som HVAC.

Vi hälsar Daniel Hermansson välkommen tillbaka till Thermion!

Göteborg / Projektgruppen

Fyra nya medarbetare trängde sig in på det familjära kontoret i Göteborg. Efter visst ommöblerande och röjande fick alla plats.
Dels kommer göteborgsavdelningen få stöttning med Risto som tf. avdelningschef och Christoffer som projektledare.

Projektgruppen som arbetar över hela landet med industriprojekt utgår även de från Göteborgskontoret.

Vi hälsar Peter Ericsson, Risto Koivu, Christoffer Johansson och Pawel Nawrocki välkomna till Thermion!

Dela inlägg