Våra värderingar

Våra värderingar

Thermions värderingar har tagits fram tillsammans med alla medarbetare. Grundtanken är att alla medarbetare, oavsett befattning, ska kunna fatta egna beslut i linje med vår strategi och värdegrund. Värderingarna formar vår kultur, sättet vi förhåller oss till varandra och hur vi bygger relationer. Det är i våra beteenden och ageranden vi kan göra skillnad för en bättre vardag och en grönare värld.

Thermion bilder 9 e1719300421680

•Vi SAMARBETAR: Vi lyfter varandra och våra partners genom kompetens och rådgivning

•Vi tar ANSVAR: Vi tar ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle

•Vi är FRAMÅTLUTADE: Vi drivs av nyfikenhet, nytänkande och innovation

•Vi är ENGAGERADE: Vi är proaktiva vardagshjältar som presterar tillsammans, med kunden i centrum

Vi är SAFE – som arbetsgivare, kollega och leverantör