Vi löser uppgiften

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra projekt så att de utförs effektivt och samtidigt genererar värde för kunden och oss

Detta betyder att vi fokuserar på att skapa optimala lösningar i alla sammanhang. Genom att inleda en nära dialog med våra kunder, kompetenta medarbetare och affärskontakter så tidigt som möjligt i processen, säkerställer vi en framgångsrik utveckling.

En effektiv värme- eller kylisolering ger snabbt ekonomiska vinster. Återbetalningstiden på investeringar i teknisk isolering är överraskande kort och de ger även stora miljövinster där CO2 utsläpp kan reduceras väsentligt. Valet av isoleringsmaterial varierar alltefter uppdragets natur, mediats och omgivningens temperatur samt var anläggningen befinner sig rent fysiskt. Det kan exempelvis handla om rörinstallationer, kylrum, ventilation, kylanläggningar, fartyg och/eller tankparker.

Det är ofta nödvändigt med en ytbeklädnad utanpå isoleringen både för en ökad hållbarhet och eventuella tekniska krav, hygienkrav, yttre omständigheter mm. men inte minst även av estetiska skäl Det finns olika former av material till ytbeklädnad såsom plastplåt, stålplåt, aluminiumplåt, rostfri plåt, lackad plåt mm. Plåtdetaljerna tillverkar vi med stor precision i vår plåtverkstad som är utrustad med en toppmodern maskinpark för tunnplåtsbearbetning.

Vi vill göra det enkelt för dig och tar oss an allt från projektering och dimensionering till utförandet av montaget oavsett om det handlar om en nybyggnation, ombyggnation, renovering eller löpande underhåll. I samarbete med våra kunder finner vi de optimala lösningarna till de utmaningar vi ställs inför. Våra effektiva och kompetenta avdelningar säkrar att entreprenaden utförs på avtalad tid med kvalitet och till rätt pris.

Industriisolering

Inom segmentet industriisolering samlar vi våra uppdrag för industrin. Dessa omfattar energi samt skyddsisolering – oftast med en ytbeklädnad av plåt.

Vi isolerar rör och utrustning på kraftvärmeanläggningar, inom process- samt tillverkningsindustrin. Uppdragen omfattar allt från kompletta isoleringsentreprenader vid stora investeringar i pannor, processutrustning, petrokemiska anläggningar, biogas etc. till att vara en flexibel partner vid små och snabba uppdrag och löpande underhåll ute hos våra kunder.

Blir lärling
Blatt vatten
Oppefra 800x534 11