Brand- & ljudtätning

Vi genomför brandtätningsuppdrag, både för byggare och installatörer. Vi tar ansvar hela vägen och har all den kunskap och erfarenhet som krävs och kapacitet även för omfattande projekt.

Brandtätningar är en viktig del i det passiva brandskyddet vilket vi utför med typgodkända produkter. Vi utför även miljötätningar som tex ljudtätningar mellan olika byggnadsdelar. Självklart ingår alltid dokumentation enligt lagstadgade krav.

Brandtatning 1

Läs mer